Πρόσληψη στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

πρόσληψη ενός (1) ειδικού Ιατρού Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο για το Κλειδί Σερρών, χρονικής διάρκειας 6 μηνών και με προοπτική χρονικής επέκτασης. Ο καθαρός μηνιαίος μισθός θα ανέρχεται στο ποσό των 2.500ευρώ. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2103646005 (Γραφείο Προέδρου Ε.Ε.Σ.) και 6978412541(Μαρία Θεοδωρίδου).