πρόσληψη Ιατρών στην Κεντρική Κέρκυρα

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει μόνιμη θέση εργασίας στις παρακάτω ειδικότητες: Γενικό ιατρό, παθολόγο και γενικό Χειρουργό, επίσης αναζητούμε ιατρούς άνευ ειδικότητας για τη σεζόν 2023.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης

γλώσσας

• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

• Προϋπηρεσία απαιτείται σε ιατρούς άνευ ειδικότητας

• Μεταφορικό μέσο- δίπλωμα οδήγησης

• Επαγγελματική συμπεριφορά

• Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές:

• Ανταγωνιστικές υψηλές αποδοχές

• Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών: