Πρόσληψη ιατρών με ή άνευ ειδικότητας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΣΙΟΥ (Αγιος Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Ιατροί: Καρδιολόγος, Παιδίατρος, Ορθοπαιδικός, Παθολόγος-Γενικός Ιατρός ή άνευ ειδικότητας για την περίοδο Μάρτιος-Δεκέμβριος του 2024 (ή μόνιμη συνεργασία) άμεση πρόσληψη συμβολαίου.

Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών).
Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (2.500 – 3.000Eυρώ+plus).

Διαμονή και διατροφή.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη Φωτό στο e-mail:
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6986597744 ».