Πρόσληψη  Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    23-05-2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  9822

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ   ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡ:  Α. ΚΑΤΣΑΒΟΥ

ΤΗΛ       : 2310 754410

E-MAIL :

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4

Τ.Κ. 54623

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη  Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου

Σας καθιστούμε γνωστό πως στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης καθώς δεν υπηρετεί μόνιμο ιατρικό προσωπικό, οι ειδικότητες Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας καλύπτονται με επισκέψεις συμβασιούχων εξωτερικών  ιατρών.

Ο εκάστοτε συμβασιούχος ιατρός υποχρεούται να προσέρχεται στο Κατάστημα κατά τις πρωινές ώρες συγκεκριμένων εργάσιμων ημερών και το ελάχιστο τέσσερις φορές το μήνα. Η αμοιβή του εκάστοτε ιατρού δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 616,28 ευρώ σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Επί των ανωτέρω διαλαμβανομένων, παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε στα μέλη του συλλόγου σας, την πρόσληψη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης  ενός συμβασιούχου ιατρού με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας. Η  σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια έξι μηνών με δυνατότητα ανανέωσής της.