Πρόσληψη ενός (1) επικουρικού ιατρού, ειδικότητας Παιδιατρικής

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Πρόσληψη ενός (1) επικουρικού ιατρού, ειδικότητας Παιδιατρικής, για τριάντα έξι (36) μήνες, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για κάλυψη εφημεριακών αναγκών και για την εύρυθμη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.

Η Διευθύντρια

Τζιρά Δέσποινα

Τηλ.Επικοινωνίας:2462350199

2462350301