ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΠΕΤΣΕΣ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία ΑΨΟΥ ΑΜΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ που λειτουργεί στις Σπέτσες ζητάει την κάλυψη μιας θέσης ιατρού Παιδιάτρου. Το Παιδιατρείο είναι στελεχωμένο με μία παιδίατρο μερικής απασχόλησης (3 ημέρες/ εβδομάδα), μία νοσηλεύτρια, μία διοικητική υπάλληλο και μία καθαρίστρια. Η υποψήφια ή ο υποψήφιος Παιδίατρος θα απασχολείται σε πενθήμερη 8ωρη εργασία.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Ιατρική Πράξη με συνείδηση και αφοσίωση,

Σχετική εμπειρία,

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ,

Ακεραιότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ιατρικής Σχολής,

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,

Άδεια άσκησης ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου,

Κατοχή Λευκού Ποινικού Μητρώου,

Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά.

Η εταιρεία προφέρει:

Ελκυστικό πακέτο απολαβών, 4000,00€ μηνιαίως, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης

παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Παιδιάτρου,

Δωρεάν στέγαση,

Φιλικό περιβάλλον εργασίας. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο κοινωνικό έργο που εκτελεί η δομή μας και να συμβάλλετε στην παροχή υψηλής ποιότητας υγειονομικής φροντίδας, παρακαλούμε να υποβάλλετε βιογραφικό στο ή να επικοινωνήσετε στο +30 69 77 21 51 28, κα Ευθυμία Ψαράκου.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας Για την ΑΨΟΥ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Η διαχειρίστρια

Ευθυµία Ψαράκου

ΑΨΟΥ ΑΜΚΕ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΕΙΟ ΣΠΕΤΣΕΣ

www.pediatrio-spetses.com