ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗ 2023 -2024 ΓΙΑ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας