Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έναρξη συνεργασίας με δύο (2) ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έναρξη συνεργασίας με δύο (2) ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Πληροφορίες τηλ. 6932320523 κ. Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής του ΔΠΘ και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής κ΄ Εγκαυμάτων του ΠΓΝΑ