Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ιατρών με ή άνευ ειδικοτητας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Χερσόνησος, Κρήτη 05.01.2023

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο Ιατρό

 Θέμα :Πρόσληψη ιατρών με ή  άνευ ειδικότητας

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι,

Η Ιατρική Φροντίδα Κρήτης Ιατρική Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της ιδιωτικής υγείας παρέχοντας πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες. Μέσα από την πολυετή εμπειρία της ακολουθώντας σύγχρονα και αναγνωρισμένα μοντέλα διοίκησης και διαχείρισης που προσαρμόζονται σε διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές αντανακλούν και επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση που κατέχει στον κλάδο. Κύριος στόχος της εταιρείας ήταν και παραμένει η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας.

Η Ιατρική Φροντίδα Κρήτης Ιατρική Α.Ε. στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της επιθυμεί να προσλάβει άμεσα για πλήρη ή μερική απασχόληση πτυχιούχους ιατρούς (με ή άνευ ειδικότητας), στα κέντρα υγείας του ομίλου στις περιοχές, Χερσονήσου, Μαλίων και Σισίου, Κρήτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ιατροί θα εργαστούν σε  υπερσύγχρονα ιατρικά κέντρα, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας όπου θα ενισχύσουν την ιατρική υπηρεσία των ιατρικών κέντρων του ομίλου ενώ θα πλαισιώνονται από εξαιρετική ομάδα συνεργατών και επαγγελματιών υγείας.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  • Ισχυρό ενδιαφέρον για τον ασθενή
  • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ομαδικό πνεύμα

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

  • Ευκαιρίες καριέρας
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
  • Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 ΕΠΙΛΟΓΗ

Παρακαλούμε  για την αποστολή του βιογραφικού σας στο  

Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας. Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην :

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Καλογρίδη Άννα

T: 28974 40761

M: 6974 032 802

E: