ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΙ ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ (MEDITERRANEAN HOSPITAL OF CYPRUS)

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Mediterranean Hospital of Cyprus, ένα σύγχρονο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό, από τα μεγαλύτερα της Κύπρου, με συμμετοχή στο Κυπριακό Γενικό Σύστημα Υγείας αναζητεί ΔΥΟ (2) Ιατρούς με ειδικότητα στην Ουρολογία.

Οι θέσεις είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Πτυχίο Ιατρικής
  • Αναγνωρισμένη Ειδικότητα Ουρολογίας
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για συνεργασία με όλες τις λοιπές ειδικότητες.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών με Ετήσιο Εγγυημένο Εισόδημα καταβλητέο σε μηνιαίες δόσεις, Τμηματικά Κίνητρα και συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον.

Για πληροφορίες όσον αφορά την οργάνωση και την γενικότερη λειτουργία του Ουρολογικού Τμήματος στο Mediterranean Hospital, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διευθυντή Τμήματος:

δρ Μυτιλέκα Κωνσταντίνο Βάιο

Τηλέφωνα:  0030-6973533311 ή 00357-94090765

Email: