Προκήρυξη θέσεων Ακτινολόγων- Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ακτινολόγων

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3xZWVtD

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Δρ Χλόη Συμεωνίδου (Διευθύντρια Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας., email 

Κύριο Πάνο Εργατούδη (Γενικός Διευθυντής), email: 

Οι αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://bit.ly/4bfIfVA

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 19 Μαΐου 2024