Προκήρυξη πλήρωσης 4 θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με πενταετή θητεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας