ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 34 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ