Παθολόγος πλήρους απασχόλησης

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΕΥΕΞΙΑ, αναζητά Παθολόγο πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν στο .

Απαραίτητα Προσόντα 

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής

Παροχές

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Υψηλές μισθολογικές απολαβές