παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας για το έτος 2024

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας