Παιδική Κατασκήνωση για την περίοδο του Αυγούστου

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Παιδική Κατασκήνωση της Οικογένειας Λελούδα ζητά Γιατρό Για μια ή παραπάνω από τις ακόλουθες περιόδους 15 ημερών . Α! 15.6-29.6 Β!: 30/6 –14/7 Γ!:15/7-29/ 7 Δ!:30/7-13/8 Ε!14/8-28.8-8.9 Πληροφορίες:(27440) 69336 – (693)7322443 Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό στο

www.leloudacamp.gr

https://www.facebook.com/leloudacamp1

https://www.instagram.com/leloudacamp/