Όμιλος διαγνωστικών εργαστηρίων/πολυϊατρείων στη Θεσσαλονίκη αναζητεί Έμπειρο-έμπειρη ΙΑΤΡΟ Καρδιολόγο.

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Όμιλος διαγνωστικών εργαστηρίων/πολυϊατρείων στη Θεσσαλονίκη αναζητεί
Έμπειρο-έμπειρη ΙΑΤΡΟ Καρδιολόγο.

Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
• Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
• Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
• Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο
• Προϋπηρεσία 2 ετών από την απόκτηση ειδικότητας
• Προσωπικές δεξιότητες: ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας, αξιοπιστία και υπευθυνότητα
Προσφέρονται
Σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.
Άρτιος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
Άριστες εγκαταστάσεις

e-mail αποστολής βιογραφικών: