ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ

Το Κέντρο Μαστού Κύπρου, ένα σύγχρονο και εξειδικευμένο Κέντρο στην Λευκωσία, παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τις παθήσεις του μαστού και του θυροειδούς αδένα με συμμετοχή στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της χώρας. Στα πλαίσια επέκτασης και ανάπτυξης του δέχεται αιτήσεις για τη θέσης ιατρού με ειδικότητα στην Ακτινολογία/Ακτινοδιαγνωστική.
Η θέση είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης και ο ενδιαφερόμενος θα στελεχώσει και θα ενισχύσει το Ακτινολογικό τμήμα του Κέντρου.

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων (μαστογραφία, τομοσύνθεση, υπερηχογραφήματα ) για το μαστό και θυροειδή και άλλα μέρη του σώματος (π.χ. άνω και κάτω κοιλίας).
  • Διενέργεια βιοψιών μαστού και θυροειδή αδένα (π.χ. στερεοτακτική βιοψία, τοποθέτηση συρμάτινων οδηγών, core biopsy, FNA κ.α).
 • Γνωμάτευση και καταγραφή των διαγνωστικών εξετάσεων.
 • Ενεργό μέλος και συμμετοχή στις συναντήσεις της πολυθεματικής ομάδας για την διαχείριση περιστατικών με καρκίνο του μαστού με ιατρούς και επαγγελματίες υγείας από άλλα ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Ιατρικής και Αναγνωρισμένη Ειδικότητα Ακτινολογίας/Ακτινοδιαγνωστικής.
• Ομαδικό πνεύμα
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρεται:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών με ετήσιες απολαβές περί τις €110,000 ετησίως και συμμετοχή στο σύστημα επιβράβευσης μονάδων του Κέντρου.
 • 13ος μισθός
  • Μόνιμη απασχόληση και συμβόλαιο αορίστου διάρκειας.
  •Συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα
  δυναμικό περιβάλλον
 • Άνεση εργασιακού χώρου σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας με συλλογική ομάδα ιατρών
 • Τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη
  • Σύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στο email: και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: +(357) 22054545 ή +(357) 22054506 για περισσότερες πληροφορίες.