κάλυψή θέσης Παθολόγου- Ογκολόγου, Παθολόγου – Αιματολόγου και Γενικού Ιατρού

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Ογκολογική ομάδα του Ιατρικού Κέντρου Πλάτωνας, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης:

 

˃ Παθολόγου – Ογκολόγου

˃ Παθολόγου – Αιματολόγου

˃ Γενικού Ιατρού

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 

  • Πτυχίο αναγνωρισμένης Ιατρικής Σχολής
  • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
  • Εγγραφή στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο
  • Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης Ιατρών
  • Άριστη γνώση Η.Υ. και χρήση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
  • Αρίστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, αξιοπιστία

.

Προσφέρονται:

– Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων.

– Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Επικοινωνία:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας στο θέμα – «Θέση στην Ογκολογική Ομάδα Ιατρικού Κέντρου Πλάτωνας» στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Για περισσότερες πληροφορίες: +357 22396212 – Μαρίνα Χριστοδουλίδου

Ο χειρισμός όλων των αιτήσεων θα πραγματοποιείται με απόλυτη εχεμύθεια.