κάλυψη δύο (2) νεοσύστατων θέσεων, στην ειδικότητα της Ρευματολογίας (δύο έτη) στο νοσηλευτικό ίδρυμα Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας