κάλυψη 2 (δυο) κενών Θέσεων για Ιατρούς με ειδικότητα στην Νευρολογία

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Mediterranean Hospital of Cyprus, ένα δυναμικό και σύγχρονο τριτοβάθμιο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό (Κύπρος) με συμμετοχή στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της χώρας, δέχεται Αιτήσεις για κάλυψη 2 (δυο) κενών Θέσεων για Ιατρούς με ειδικότητα στην Νευρολογία.

Η θέση είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί Νευρολόγοι θα στελεχώσουν το νεοσύστατο Τμήμα Νευρολογίας του Νοσοκομείο, παρέχοντας τις ιατρικές τους υπηρεσίες σε εξωνοσοκομειακό και ενδονοσοκομειακό επίπεδο.

Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο Ιατρικής και Αναγνωρισμένη Ειδικότητα Νευρολογίας.

Δυνατότητα ερμηνείας αποτελεσμάτων σε εξετάσεις Ηλεκτρομυογράφημα (EMG) ή/και

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG).

Ομαδικό πνεύμα προς συμμετοχή στις λειτουργίες Νευρολογικού Τμήματος.

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρεται: Ελκυστικό πακέτο απολαβών με Ετήσιες Απολαβές περί τις €110,000 ετησίως Μόνιμη απασχόληση και συμβόλαιο αορίστου διάρκειας.

Συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το Βιογραφικό τους στο email: με θέμα “Ενδιαφέρον Ιατρού Νευρολόγου” και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: +(357) 25 200 116 ή +(357) 25 200 112.