Ιατρός Παθολόγος

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Career In Progress είναι μια εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους τομείς της Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Στελέχωσης Θέσεων Εργασίας.

Για λογαριασμό Συνεργάτη της, του Ογκολογικού Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, αναζητούμε ένα έμπειρο:

Ιατρό Παθολόγο

Ο πελάτης μας:

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου που εδρεύει στη Λευκωσία, ιδρύθηκε το 1998 έπειτα από συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Κύπρου. Από την ημέρα λειτουργίας του μέχρι και σήμερα, το Κέντρο έχει καθιερωθεί ως ο κύριος πάροχος ογκολογικών υπηρεσιών έχοντας εξυπηρετήσει 45.000 ασθενείς.

Το Κέντρο κατέχει διαπίστευση από τον Βρετανικό Οργανισμό Διαπίστευσης/Πιστοποίησης, CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems), σύμφωνα με τα εξειδικευμένα πρότυπα που εκδίδει ο CHKS τα οποία αφορούν τις δραστηριότητες και λειτουργίες Ιατρικών Ιδρυμάτων και Νοσηλευτηρίων καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001.

Το Κέντρο διατηρεί την διαπίστευση από το 2007. Είναι το πρώτο νοσηλευτήριο σε Ελλάδα και Κύπρο που εξασφάλισε τέτοια διαπίστευση.

Πρωταρχικός στόχος του Κέντρου είναι η διάγνωση και θεραπεία όλων των τύπων καρκίνου, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος των ασθενών.

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί με τρεις Κλινικές:  Κλινική Παθολογίας Ογκολογίας, Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, Κλινική Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Ο ρόλος του Παθολόγου περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των ασθενών που πρόκειται να εισαχθούν ή/και να νοσηλευτούν στο τμήμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί.

Ο/Η υποψήφιος/α θα αναλάβει τους παρακάτω ρόλους:

 • Επικοινωνία και συνεργασία με διεπιστημονικές ομάδες πολλαπλών ειδικοτήτων
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις
 • Έλεγχος και επανεξέταση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων καθώς και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής
 • Ενημέρωση φακέλων των ασθενών
 • Συμβολή στη διαμόρφωση ή/και τήρηση κλινικών πρωτοκόλλων προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο θεραπείας και ασφάλειας για όλους τους ασθενείς.
 • Ανάπτυξη του κλινικού έργου και χρήση των πόρων κατάλληλα, αποτελεσματικά και αποδοτικά
 • Συνεργασία με υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών (στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται πρόσθετη οικονομική αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα αποζημίωσης εφημεριών του Κέντρου).
 • Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου, μεριμνώντας για τη δική του/της συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος σχετικού με τη θέση που μπορεί να του/της ανατεθεί.

Ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου ο/η Παθολόγος είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε ανάλογη θέση σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα τμήματα του Κέντρου: Τμήμα Εσωτερικών Ασθενών, Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας, Τμήμα Υποστηρικτικής Θεραπείας, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικών Ασθενών:

 • Αξιολόγηση και παρακολούθηση των ασθενών που πρόκειται να εισαχθούν ή/και που νοσηλευτούν στο Τμήμα
 • Συνεργασία με τον Παθολόγο Ογκολόγο ή τον Ακτινολογικό Ογκολόγο και εποπτεία όλων των ασθενών που νοσηλεύονται στο τμήμα Εσωτερικών Ασθενών
 • Αντιμετώπιση επιπλοκών ή άλλων επειγόντων περιστατικών που τυχόν συμβούν σε ασθενείς
 • Συμπλήρωση πρωτοκόλλων ΧΜΘ για όλες τις θεραπείες
 • Εποπτεία των βοηθών ιατρών ή/και των ειδικευόμενων Ιατρών Ογκολόγων

Οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας:

 • Ο/Η Παθολόγος της Μονάδας είναι υπεύθυνος για την εξέταση/αξιολόγηση των ασθενών που θα υποβληθούν σε χημειοθεραπεία
 • Συνεργασία με τον Βοηθό Ιατρού ή με ειδικευόμενο Ιατρό Ογκολόγο για τη διάγνωση της εξέτασης των ασθενών
 • Αντιμετώπιση επιπλοκών ή άλλων επειγόντων περιστατικών που τυχόν συμβούν σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ΧΜΘ
 • Συμπλήρωση πρωτοκόλλων ΧΜΘ για όλες τις θεραπείες
 • Εποπτεία των βοηθών ιατρών ή/και των ειδικευόμενων Ιατρών Ογκολόγων

Οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστηρικτικής Θεραπείας:

 • Ο/η Παθολόγος της Μονάδας είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και χορήγηση της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς που προσέρχονται εκτάκτως στο Τμήμα Υποστηρικτικής Θεραπείας
 • Αντιμετώπιση επιπλοκών ή άλλων επειγόντων περιστατικών που τυχόν συμβούν σε ασθενείς

Οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας:

 • Ο/η Παθολόγος του Τμήματος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση όλων των ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία (ΑΘ)
 • Μεριμνά για την εξέταση/αξιολόγηση από Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο, των ασθενών που νοσηλεύονται στο Τμήμα Εσωτερικών Ασθενών και υποβάλλονται σε Ακτινοθεραπεία
 • Αντιμετώπιση επιπλοκών ή άλλων επειγόντων περιστατικών που τυχόν συμβούν σε ασθενείς που υποβάλλονται σε Ακτινοθεραπεία
 • Εποπτεία των Βοηθών Ιατρών

 

Αναζητούμε έναν/μια Επαγγελματία με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και:

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής
 • Πιστοποιητικό Ειδικότητας Παθολογίας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην κλινική πρακτική σε ογκολογικούς ασθενείς είναι σημαντικό πλεονέκτημα
 • Εγγραφή ή πρόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Ικανότητα χειρισμού ασθενών/οικογενειών
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου

Τι προσφέρει η εταιρία:

 • Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στον ακόλουθο σύνδεσμο https://cip.gr/jobs/iatros-pathologos/