ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Το Opsis Medical Imaging στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του επιθυμεί να εντάξει στο ιατρικό δυναμικό του κέντρου ένα ιατρό Ακτινολόγο για πλήρη απασχόληση στο κέντρο μας στη Λευκωσία.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Κατοχή Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής.
  • Κατοχή Πιστοποιητικού Ειδικότητας στην Ακτινολογία σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην Ακτινολογία. Κάλυψη Αξονικώνκαι Μαγνητικών τομογραφιών.
  • Κατοχή Λευκού Ποινικού Μητρώου.
  • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
  • Ετήσια Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

Προσφέρονται:

  • Ελκυστικό πακέτο αμοιβών & παροχών αναλόγως εμπειρίας και προσόντων (Full – time position) με προοπτική ανέλιξης τόσο οικονομικής όσο και ακαδημαϊκής.
  • Παροχή βοήθειας για την μετεγκατάσταση και εγγραφή ως ιατρός στις αρμόδιες κυπριακές αρχές.
  • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e–mail: 

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως καλέσετε στο +35722365999