Ιατρική εταιρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Κέρκυρα ζητά ιατρούς ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας ή Χειρουργικής

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ιατρική εταιρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Κέρκυρα ζητά ιατρούς ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας ή Χειρουργικής καθώς επίσης και άνευ ειδικότητας με κατά προτίμηση εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου για θερινή εργασία. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Παρέχονται υψηλός μισθός και διαμονή.

Επικοινωνία στο τηλ. 6977302996 και στο email: