Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει θέση εργασίας για ιατρό άνευ ειδικότητας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει θέση εργασίας για ιατρό άνευ ειδικότητας για τη σεζόν 2023.

Απαραίτητα Προσόντα :

  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα επειγόντων – Εκπλήρωση Αγροτικής Θητείας
  • Μεταφορικό μέσο – δίπλωμα οδήγησης
  • Επαγγελματική συμπεριφορά
  • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές :

  • Ανταγωνιστικές υψηλές αποδοχές
  • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
  • Διαμονή

Αποστολή Βιογραφικών στο email :