Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει μόνιμη θέση εργασίας

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Ιατρική εταιρεία με έδρα την κεντρική Κέρκυρα, προσφέρει μόνιμη θέση εργασίας στις παρακάτω ειδικότητες: Γενικό ιατρό, παθολόγο και γενικό Χειρουργό, επίσης αναζητούμε ιατρούς άνευ ειδικότητας για τη σεζόν 2023.

Απαραίτητα Προσόντα

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης

γλώσσας

Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Προϋπηρεσία απαιτείται σε ιατρούς άνευ ειδικότητας

Μεταφορικό μέσο- δίπλωμα οδήγησης

Επαγγελματική συμπεριφορά

Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές

Ανταγωνιστικές υψηλές αποδοχές

Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών: