Γιατροί συνοδοί για σχολική εκδρομή

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Θα χρειαστούμε γιατρούς συνοδούς για σχολική εκδρομή θα σας παρακαλούσα να το αναρτήσετε όπως και στο παρελθόν στα κατάλληλα μέσα ώστε να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι όσο πιο σύντομα μπορείτε γιατί οι ημερομηνίες είναι άμεσες. Οι ανάγκες μας είναι

02/11 – 05/11

27/11 – 01/12

28/11 – 01/12

Δωρεάν μεταφορικά και διαμονή σε μονόκλινο . Αμοιβή 100€ ανά ημέρα .

Mail επικοινωνίας :