Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ