Επαγγελματικές ευκαιρίες για ιατρούς Ακτινολόγους στην Κύπρο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Εκ μέρους πελάτη μας, του μεγαλύτερου ιδιωτικού νοσοκομείου στην Κύπρο, το οποίο βρίσκεται στην Λεμεσό, αναζητούμε Ιατρούς Ακτινολόγους.

Αρμοδιότητες:

Διάγνωση απεικονιστικών εξετάσεων

Εγγραφή ιατρικών αναφορών

Συνεργασία με συναδέλφους, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό

Εκτέλεση άλλων καθηκόντων, σχετικών με το επάγγελμα

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ιατρικής και Ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική

3+ έτη προηγούμενη κλινική εμπειρία

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Οργανωτικές ικανότητες

Ακεραιότητα και υπευθυνότητα

Ο εργοδότης προσφέρει:

Συμβόλαιο αορίστου χρόνου

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προϋπηρεσίας

13ο μισθό

Ταμείο προνοίας με συνεισφορά εργοδότη

Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης

Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αν ενδιαφέρεστε αποστείλτε το βιογραφικό σας στο: