Επαγγελματικές Ευκαιρίες για Επεμβατικούς Καρδιολόγους_Λεμεσός Κύπρου

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Εκ μέρους πελάτη μας, του μεγαλύτερου ιδιωτικού νοσοκομείου στην Κύπρο, το οποίο βρίσκεται στην Λεμεσό, αναζητούμε Επεμβατικούς Καρδιολόγους.

Αρμοδιότητες:

Διενέργεια καρδιολογικών εξετάσεων

Εκτέλεση επεμβατικών διαδικασιών

Παρακολούθηση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από επεμβατικές

διαδικασίες

Συνεργασία με άλλους ειδικούς υγείας για την ολοκληρωμένη φροντίδα των

ασθενών

Εκτέλεση άλλων καθηκόντων, σχετικών με το επάγγελμα

Απαραίτητα προσόντα:

Ειδικότητα στην Επεμβατική Καρδιολογία

3+ έτη προηγούμενη εμπειρία

Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και

προφορικό λόγο

Πολύ καλή γνώση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ο εργοδότης προσφέρει:

Συμβόλαιο αορίστου χρόνου

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προϋπηρεσίας

13ο μισθό

Ταμείο προνοίας με συνεισφορά εργοδότη

Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης

Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αν ενδιαφέρεστε αποστείλτε το βιογραφικό σας στο: