Επαγελματικές Ευκαιρίες για Αναισθησιολόγους στη Λεμεσό

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Αναισθησιολόγοι

Εκ μέρους πελάτη μας, ενός από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Κύπρο, το οποίο βρίσκεται στην Λεμεσό, αναζητούμε Ιατρούς Αναισθησιολόγους.

Αρμοδιότητες:

Προεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών

Μετεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών

Εκτέλεση άλλων καθηκόντων, σχετικών με το επάγγελμα

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ιατρικής και Ειδικότητα στην Αναισθησιολογία

3+ έτη προηγούμενη κλινική εμπειρία

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Οργανωτικές ικανότητες

Ακεραιότητα και υπευθυνότητα

Ο εργοδότης προσφέρει:

Συμβόλαιο αορίστου χρόνου

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών

13ο μισθό

Ταμείο προνοίας με συνεισφορά εργοδότη

Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης

Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αν ενδιαφέρεστε αποστείλτε το βιογραφικό σας: