Αποστολή προκήρυξης μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ , επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας