ΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Θα χρειαστούμε γιατρούς συνοδούς για σχολική εκδρομή θα σας παρακαλούσα να το αναρτήσετε όπως και στο παρελθόν στα κατάλληλα μέσα ώστε να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι . Οι ανάγκες μας είναι

03/04 – 05/04 ΑΘΗΝΑ

07/05 – 11/05 ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Δωρεάν μεταφορικά και διαμονή σε μονόκλινο . Αμοιβή 100€ ανά ημέρα .

Mail επικοινωνίας :