Αγγελία Για Βιοπαθολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η Ιατρική Εταιρεία Kalika Med Care S.A. αναζητά Ιατρό Βιοπαθολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος για συνεργασία. Παρέχεται χώρος, εξοπλισμός και προσωπικό (τεχνολόγοι, νοσηλευτές). Part-time, με σταθερό μηνιαίο μισθό. Αποστολή βιογραφικών με τίτλο «Kalika – Βιοπαθολόγος» .