ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ  ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ  ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΠΑΠ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

Αναζητά για τη στελέχωση του Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟ

(αφορά σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου)

 Αρμοδιότητες:

 • Εξέταση, συνταγογράφηση και αντιµετώπιση των ψυχιατρικών/νευρολογικών προβληµάτων των επωφελούµενων παιδιών και εφήβων.
 • Ο/Η Παιδοψυχίατρος συνεργάζεται µε τις άλλες ειδικότητες της Μονάδας µε στόχο την ακριβέστερη κλινική εκτίµηση των ψυχολογικών δυσκολιών παιδιών και εφήβων, την θεραπευτική παρακολούθηση και την φαρµακευτική θεραπεία όταν κρίνεται απαραίτητη.
 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση, ατοµική υποστηρικτική ψυχοθεραπεία, συµβουλευτική συνεργασία µε γονείς και συνεργασία µε σχολεία/ φορείς.
 • Λήψη αναπτυξιακού ιστορικού .

Υποχρεωτικά προσόντα: 

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο.
 • Ειδικότητα Ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο.
 • Πιστοποίηση για ηλεκτρονική συνταγογράφηση.  
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. 
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους).

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ     Παρακαλούμε αποστείλατε  βιογραφικό έως  31/12/2023   στη πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση