ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Derma Clinic

Αντωνοπούλου 114 – Βόλος

2421 (0) 31000 – 2421 (0) 20493

e-mail:

Home 04

Το ιδιωτικό δερματολογικό – δερματοχειρουργικό κέντρο DermaClinic Βόλου αναζητά ιατρό Δερματολόγο για σταθερή συνεργασία.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.
 • Τίτλο Ειδικότητας Δερματολογίας.
 • Εμπειρία σε δερματοχειρουργικές πράξεις θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου.
 • Συνεχή εκπαίδευση στην παροχή ιατρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Επαγγελματική σταθερότητα και άριστες συνθήκες εργασίας σε πολύ φιλικό περιβάλλον.
 • Σύγχρονος εξοπλισμός.
 • Άριστη γραμματειακή υποστήριξη – έμπειρο και σταθερό προσωπικό.
 • Τεχνογνωσία 40 και πλέον ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στο e-mail: .

Για όλες τις υποψηφιότητες τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail:

τηλ. 2421031000

Δ/νση: Αντωνοπούλου 114, Βόλος