αναζήτηση Ιατρων στην Κέρκυρα

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

H “Mastoras Medical Services” – Ιατρική Εταιρεία στη Βόρεια Κέρκυρα, ζητά Ιατρούς ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Χειρουργικής, Παιδιατρικής καθώς επίσης και Άνευ Ειδικότητας με εκπληρωμένη Υπηρεσία Υπαίθρου.

Επιθυμητά προσόντα: Επαγγελματική εμπειρία, Καλή Γνώση Αγγλικών, Δίπλωμα οδήγησης.

Παρέχονται: Καθαρός Μισθός 3.000 €, Ασφάλιση, Διαμονή, Εταιρικό αυτοκίνητο, Εταιρικό κινητό. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο Τηλ. Επικοινωνίας : 6985723409, 6977668500