Αναζήτηση Ιατρών Παθολόγων “Royal Artemis Private Hospital”

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το Royal Artemis Private Hospital , ένα δυναμικό και σύγχρονο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Πάφο (Κύπρος) με συμμετοχή στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της χώρας.

Δεχόμαστε αιτήσεις για κάλυψη Θέσεων Ιατρών με ειδικότητα την Παθολογία.

Οι θέσεις είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί Παθολόγοι θα στελεχώσουν το Τμήμα Παθολογίας του Νοσηλευτηρίου, παρέχοντας τις ιατρικές τους υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του Νοσηλευτηρίου μας.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Ιατρικής και Αναγνωρισμένη Ειδικότητα Παθολογίας
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρεται:
Ελκυστικό πακέτο απολαβών.
Μόνιμη απασχόληση και συμβόλαιο αορίστου διάρκειας.
Συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το Βιογραφικό Σημείωμα στην εξής ηλεκτρονική Διεύθυνση: με θέμα “Ιατρός Παθολόγος ”.