ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2521 350426

2521 350427