Αμεση πρόσληψη για Ακτινολόγο στην Κω

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝO ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΩ ΖΗΤΑΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

ΜΙΣΘΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΔΙΑΜΟΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

τηλ 6983310555