[2023-03-14] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 34 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)