Πωλείται οφθαλμολογικό ιατρείο στην Σάμο

Πληροφορίες Αγγελίας

Πωλείται οφθαλμολογικό ιατρείο στην Σάμο σε κεντρική τοποθεσία με μεγάλο αρχείο ασθενών. Εξοπλισμένο  με σχισμοειδή λυχνία Haag Straet BQ, διαθλασίμετρο Tomey, OCT Huvitz, οπτικά πεδία Medmont, και Argon Laser Lumenis. Για πληροφορίες καλέστε 6944745811