ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Πληροφορίες Αγγελίας

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ,ΤΗΛ.ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ:2310908090