Φόρτωση Εκδηλώσεις

Πανελλήνιο συνέδριο Ε.Πν.Ελ. με τη συνεργασία των ομάδων εργασίας ΕΠΕ

23 Ιουνίου 2022 - 26 Ιουνίου 2022

Λεπτομέρειες

Αρχή:
23 Ιουνίου 2022
Τέλος:
26 Ιουνίου 2022
https://epnel2022.gr/