Φόρτωση Εκδηλώσεις

Πανδημία Covid-19: Ιατρικά, Νομικά και Ηθικά Ζητήματα

11 Νοεμβρίου 2021 - 13 Νοεμβρίου 2021

Λεπτομέρειες

Αρχή:
11 Νοεμβρίου 2021
Τέλος:
13 Νοεμβρίου 2021
http://medlawlab.web.auth.gr/synedriocovid19/

Προσθήκη σε ημερολόγιο