Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία

14 Ιανουαρίου 2022 - 15 Ιανουαρίου 2022

Λεπτομέρειες

Αρχή:
14 Ιανουαρίου 2022
Τέλος:
15 Ιανουαρίου 2022
Ιστότοπος:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=woUWxcu5Hk2FAoX5l4u5HP7Gfh9q3-JOk5PgHy0AC3pUNTkySFFFWE4wVDBKOUxDTzBMMEQyRllDRy4u

Προσθήκη σε ημερολόγιο