Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Innohealth Forum

22 Σεπτεμβρίου 2023 @ 08:00 - 23 Σεπτεμβρίου 2023 @ 17:00

Λεπτομέρειες

Αρχή:
22 Σεπτεμβρίου 2023 @ 08:00
Τέλος:
23 Σεπτεμβρίου 2023 @ 17:00
Ιστότοπος:
https://innohealthforum.joistpark.eu/?utm_medium=email&_hsmi=269604502&_hsenc=p2ANqtz--oRLW8FaWiriGhsn1E_f_1g_FnGRYHmUwopxnB6S4v9AnF7XUS_TgDHwmXNEKTFphOVPd_S4j7K8c6CONbVtl3W1mqpQ&utm_content=269604502&utm_source=hs_email

Προσθήκη σε ημερολόγιο