Φόρτωση Εκδηλώσεις

Ιατρική Βιοπαθολογία: Εμπειρία του παρελθόντος, οι προκλήσεις του μέλλοντος

28 Ιανουαρίου 2022 - 30 Ιανουαρίου 2022

Λεπτομέρειες

Αρχή:
28 Ιανουαρίου 2022
Τέλος:
30 Ιανουαρίου 2022
www.hms.org.gr

Προσθήκη σε ημερολόγιο