Φόρτωση Εκδηλώσεις

Η διαχείριση του βαρέως πάσχοντα ασθενή πριν και μετά τη ΜΕΘ

24 Μαΐου 2024 - 25 Μαΐου 2024

Λεπτομέρειες

Αρχή:
24 Μαΐου 2024
Τέλος:
25 Μαΐου 2024
Ιστότοπος:
https://criticalpatientworkshop.concopco.com/el/Events/criticalpatientworkshop

Προσθήκη σε ημερολόγιο