Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΉ ΣΤΉΝ ΑΠΈΙΚΟΝΙΣΉ DAT-SPECT ΚΑΙ PET/CT. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΉ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΩΝ ΠΈΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.

14 Οκτωβρίου 2023

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
14 Οκτωβρίου 2023
Ιστότοπος:
file:///C:/Users/kostas/Downloads/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1.pdf

Προσθήκη σε ημερολόγιο